Moc „bezmocného“ umenia v regionálnych galériách

Prednáška k výstave Moc bezmocných

Po založení Slovenskej národnej galérie vznikali postupne po celom Slovensku regionálne a mestské galérie v zriaďovateľskej pôsobnosti národných výborov. V roku 1991 prebehla delimitácia kultúrnych inštitúcií pod Ministerstvo kultúry SR. Po piatich rokoch ich delimitovalo na krajskú a okresnú úroveň. Posledný presun galérií prebiehal v súlade s reformou verejnej správy pod kompetencie samospráv. Čo priniesli regionálnym galériám časté zmeny zriaďovateľov priblíži vo svojej prednáške kunsthistorička Alena Vrbanová, ktorá v rokoch 1984 – 2007 pôsobila v Štátnej galérii v Banskej Bystrici ako kurátorka zbierok a výstav a v rokoch 1992 – 1995 a 1999 – 2007 súčasne vo funkcii riaditeľky.

Štvrtok / 17.00 / KHB 1. poschodie