LUPA: téma LITA, Umenie a právo II.

Hostia: Lucia Miklasová, Jana Vozárová /LITA/

LUPA je sériou diskusií, moderovaných kurátorkou a teoretičkou Lýdiou Pribišovou, ktoré sa zameriavajú na kurátorskú prax, metodológiu a aktuálne kurátorské stratégie.

Diskusia pre verejnosť: 

9.4.2014 o 18:00

Kunsthalle KLUB

Vstup voľný

 

Hosťom štvrtej Lupy (9.4. 2014) sú pracovníci občianskeho združenia LITA, s ktorými sa vrátime k otázkam autorského práva.

 

Lucia Miklasová (1978) a Jana Vozárová (1976) pracujú ako právničky v LITA, autorskej spoločnosti. Sú absolventkami Univerzity Komenského v Bratislave, Lucia Miklasová absolvovala postgraduálne štúdium (LL.M.) na Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne. Autorskému právu sa venujú na rôznych pozíciách od skončenia štúdií. Reprezentujú LITA na zahraničných konferenciách, prednášajú o autorskom práve odbornej autorskej verejnosti. Publikovali v odborných a iných médiách (o.i. Dizajnum, Fotonoviny, Múzeum, SME).

 

LITA, autorská spoločnosť je organizáciou kolektívnej správy autorských práv. Zastupuje autorov z oblastí: literatúra, film, divadlo, výtvarné umenie a fotografia. Viac na www.lita.sk.