LUPA: Právo a umenie

LUPA je sériou diskusií, moderovaných kurátorkou a teoretičkou Lýdiou Pribišovou, ktoré sa zameriavajú na kurátorskú prax, metodológiu a aktuálne kurátorské stratégie.

Diskusia pre verejnosť:

12. 2. 2014 o 18:00

Kunsthalle KLUB, vstup voľný

Projekt LUPA predstavuje kurátorov, pochádzajúcich z rôznych generácií a rôznych sociálno-politických a geografických kontextov, ich programy, projekty a koncepty. Diskusia s prizvaným hosťom, právničkou Alenou Kunicovou bude orientovaná na umenie vo vzťahu k právnym záležitostiam, spojeným s umeleckou prevádzkou. Diskusia je bez vstupného a je určená umelcom, kurátorom, galeristom i širšej verejnosti.