LUPA: Kurátori zblízka

Hosťka : Zuzana Pacáková

LUPA je sériou diskusií, moderovaných kurátorkou a teoretičkou Lýdiou Pribišovou, ktoré sa zameriavajú na kurátorskú prax, metodológiu a aktuálne kurátorské stratégie.

Diskusia pre verejnosť: 

14.5.2014 o 18:00

Kunsthalle KLUB

Vstup voľný

 

 

Zuzana Pacáková (1986), je kurátorkou, dramaturgičkou a projektovou manažérkou v organizácii K13- Košické kultúrne centrá (Kasárne Kulturpark a Kunsthalle- Hala umenia Košice) a Košice 2013, Európske hlavné mesto Kultúry. Je zakladateľkou a umeleckou riaditeľkou medzinárodného festivalu súčasného umenia Biela noc/ Nuit Blanche Košice a spoludramaturgičkou site specific festivalu vo verejnom priestore Návrat vody do mesta v Košiciach. Je členkou združenia mladých kurátorov STartE so sídlom v Paríži a členkou medzinárodnej siete IN SITU Network, Lieux publics, ktorá združuje umeleckú tvorbu vo verejnom priestore. Vyučuje Kultúrny manažment na Ekonomickej fakulte Technickej Univerzity v Košiciach.

Je absolventkou Sorbonne Nouvelle Paris 3, Koncepcia a riadenie kultúrnych projektov (Bc) a Sorbonne Panthéon Paris 1, Vedy a techniky vystavovania- Kurátorské štúdia súčasného umenia (MA2) v Paríži.

 

Diskusia bude trvať 60-90 minút, počas nej kurátorka Zuzana Pacáková ukáže fotodokumentáciu svojich výstavných projektov. Lýdia Pribišová, ktorá diskusiu moderuje, jej bude klásť otázky ohľadom kurátorského zámeru, spôsobu výberu diel, komunikácie s umelcami. Dotkneme sa i problematiky produkcie výstav, fundrisingu a profesionálneho uplatnenia kurátora v slovenskom a francúzskom prostredí.