LUPA: Kurátori zblízka

diskusia s kurátorkou Karinou Pfeiffer Kottovou (CZ)

LUPA je sériou diskusií, moderovaných kurátorkou a teoretičkou Lýdiou Pribišovou, ktoré sa zameriavajú na kurátorskú prax, metodológiu a aktuálne kurátorské stratégie.

Diskusia pre verejnosť:
24.3.2014 o 18:00
Kunsthalle KLUB, vstup voľný

Počas diskusie predstaví česká kurátorka Karina Pfeiffer Kottová fotodokumentáciu svojich výstavných projektov. 

Lýdia Pribišová, ktorá diskusiu moderuje, jej bude klásť otázky ohľadom kurátorského zámeru, spôsobu výberu diel, komunikácie s umelcami. Dotkneme sa i problematiky produkcie výstav, fundrisingu a profesionálneho uplatnenia kurátora v českom a slovenskom prostredí.

Karina Pfeiffer Kottová (1984) je kurátorkou MeetFactory a spoluzakladatelkou INI Gallery. V roce 2007 založila lektorské oddělení Musea Kampa, od roku 2009 vytvářela koncepci vzdělávacích programů pro Centrum současného umění DOX. Iniciovala vznik platformy UMA: You Make Art, spoluutvářela projekt Prádelna Bohnice. Publikuje například v časopisech A2, Flash Art nebo na serveru Artalk.cz, vyučuje na Anglo American University of Prague. 
Je absolventkou FHS UK (Bc.) a Universiteit Maastricht (M.A.), oboru Umění a kulturní dědictví: politika, management a vzdělávání. V současnosti je studentkou doktorského programu Teorie a dějiny umění FF MU.