ŁUKASZ GORCZYCA (Raster Gallery, PL)

Prezentácia Łukasza Gorczycu – spolu-zakladateľa galérie Raster vo Varšave .
Moderuje: Juraj Čarný

Prezentácia pre verejnosť
Streda, 27. 5. 2015,  5 pm - 7 pm.
Kunsthalle KLUB
Vstup voľný

Łukasz Gorczyca (*1972) je historik umenia. Spoločne s Michałom Kaczyńskim založil umelecký magazín Raster, ktorý vychádzal v rokoch 1995 – 2003. V roku 2001 otvoril vo Varšave galériu Raster, ktorú vedie až do súčasnosti a je jeho hlavnou aktivitou. Kurátorsky pripravil viacero výstav, ako napríklad ‘Relax’ v galérii Arsenal v meste Białystok (2001), ‘De Ma Fenetre’ v École Nationale Supérieure des Beaux-arts v Paríži (2004), či projekt pre Open City Festival v Lubline (2015). Ako kritik umenia napísal množstvo esejí a článkov. Spolupracoval s domácimi a medzinárodnými umeleckými časopismi. V zozname jeho publikácií sa nachádzajú aj dve knihy: ‘Najlepšie poľské poviedky (The Best Polish Short Stories)’ (1999) a román ‘Z polovice prázdny (Half Empty)’ (2010) v spolupráci s Łukaszom Rondudom. V Kunsthalle KLUB odprezentuje profil a aktivity galérie Raster, ako aj svoju kurátorskú činnosť. Podujatie bude prebiehať v anglickom jazyku.