Ladislav Čarný, Daniel Fischer: Ako vznikala koncepcia vyučovania výtvarného odboru ZUŠ?

Sprievodné podujatie výstavy ČÍM CHCEŠ BYŤ? UMELEC?

Prednáška etablovaných výtvarníkov, skúsených pedagógov a metodikov, ktorí stoja aj za učebnými osnovami pre základné umelecké školy. Predstaví špecifiká výtvarného vzdelávania, inovácie a ciele učebných osnov ZUŠ v 80. rokoch 20. storočia, ukážky riešenia výtvarných problémov v žiackej tvorbe a edukačné materiály. Zameria sa tiež na súčasnosť štátneho vzdelávacieho programu výtvarného odboru ZUŠ a výtvarnej výchovy na ZŠ.
Stano Masár: Busta, 1980 (vek 9r.), pedagóg Daniel Fischer Foto: Ema Lančaričová

Termín prednášky: 
26. 8. o 17:00

Miesto:
Kunsthalle LAB

Sprievodné podujatie výstavy ČÍM CHCEŠ BYŤ? UMELEC? Detská tvorba umelcov

Trvanie výstavy:
23. 7. - 19. 9. 2021

prof. Ladislav Čarný a prof. Daniel Fischer
AKO VZNIKALA KONCEPCIA VYUČOVANIA VÝTVARNÉHO ODBORU NA ZUŠ?

Prednáška etablovaných výtvarníkov, skúsených pedagógov a metodikov, ktorí stoja aj za učebnými osnovami pre základné umelecké školy. Predstaví špecifiká výtvarného vzdelávania, inovácie a ciele učebných osnov ZUŠ v 80. rokoch 20. storočia, ukážky riešenia výtvarných problémov v žiackej tvorbe a edukačné materiály. Zameria sa tiež na súčasnosť štátneho vzdelávacieho programu výtvarného odboru ZUŠ a výtvarnej výchovy na ZŠ.


prof. Ladislav Čarný, akad. mal. 
Po ukončení gymnázia študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave maľbu (1968 – 74, prof. Peter Matejka). V r. 1975 – 1992 pôsobil na základnej umeleckej škole vo Svite a v Bratislave – Petržalke, od r. 1992 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (2000 – 2002 ako prorektor), kde viedol doktorandov a doplňujúce pedagogické štúdium. Profesúru obhájil v r. 2008 na Akadémii výtvarných umení v Prahe. Pedagogicky pôsobil aj na Strednej škole umeleckého priemyslu (1992 – 1994), na Katedre dejín umenia a kultúry Filozofickej fakulty TU v Trnave (1992 – 1998). Je autorom vzdelávacích programov pre ZUŠ, ZŠ a učebníc výtvarnej výchovy. Od polovice 70. rokov sa venuje voľnej výtvarnej tvorbe, pravidelne vystavuje doma aj v zahraničí.

prof. Daniel Fischer, akad. mal. 
Po absolvovaní prírodovednej vetvy na Strednej všeobecnovzdelávacej škole študoval maľbu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (1968 – 1974, prof. Peter Matejka). Pedagogicky pôsobil na ľudovej škole umenia (1974 – 1990) a na Vysokej škole výtvarných umení (1990 – 2017, 1990 – 1993 ako prorektor). V roku 1992 obhájil profesúru na Akadémii výtvarných umení v Prahe. Pôsobil ako hosťujúci profesor na RISD a viacerých univerzitách v USA. Je autorom vzdelávacích programov pre ZUŠ.  Od polovice 70. rokov sa venuje voľnej výtvarnej tvorbe, pravidelne vystavuje doma aj v zahraničí. 


Prednáška je sprievodným podujatím výstavy ČÍM CHCEŠ BYŤ? UMELEC? Detská tvorba umelcov (kurátorky Daniela Čarná, Lucia Kotvanová)​, viac informácií o výstave nájdete tu.