Kurátorský sprievod výstavou A je tu zas? s Petrou Hanákovou

///PONDELKY V KHB/// Pozývame Vás na kurátorský sprievod výstavy "A je tu zas? Slovenský štát v súčasnom umení" s Petrou Hanákovou. Kurátorský výklad sa uskutoční aj za prítomnosti vystavujúcich umelcov.

6. 2. 2017 (pondelok)
o 17:00 hod.
Vstup voľný

 

(1. poschodie KHB)

Chcete sa dozvedieť viac o dielach súčasných umelcov, v ktorých reflektujú obdobie Slovenského štátu? Prijmite potom naše pozvanie na kurátorský sprievod výstavou A je tu zas? s Petrou Hanákovou.

Svoju účasť prisľúbili tiež vystavujúci umelci: Peter Kalmus a Noro Knap.

 

Výstava A je tu zas? Slovenský štát v súčasnom umení reaguje na aktuálnu a nielen na poli vizuálneho umenia citlivú tému – kontroverzného obdobia dejín Slovenska. Reflektuje tak zároveň jednu z výrazných línií súčasného umenia na Slovensku, ktorou je angažované umenie. Jednotlivé diela nevznikli na objednávku (s výnimkou jednej adaptácie), všetky už boli vystavené alebo publikované a sú súčasťou aktuálneho umeleckého diskurzu. To iba potvrdzuje fakt, že súčasné umenie sa tejto zložitej socio-politickej téme nevyhýba, ale naopak ju opätovne reflektuje v spektre viacerých generácií umelcov.

 

Facebook event

 

Viac info o výstave: A je tu zas? Slovenský štát v súčasnom umení

 

Informácie o vzdelávacích programoch: Vzdelávanie KHB