Kunsthalle KLUB: Je slovenský sochár vymierajúcim druhom?

Čím žije súčasná sochárska scéna?

27. september 2017 (streda)

18:00 hod.

Kunsthalle KLUB

Vstup je voľný

 

Kde sa stratila mladá a stredná generácia?

Budú ich sochy raz stáť na námestiach, alebo sú tieto ambície len pozostatkom bývalých kultúrnych politík?

Je konceptuálny model riešením alebo má znova šancu aj klasická socha?

 

Týmto otázkam sa bude v diskusii venovať kunsthistorička Beata Jablonská z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave s absolventmi sochárskych ateliérov Jozefa Jankoviča a Juraja Meliša spolu so súčasnými poslucháčmi VŠVU.

 

Vstup je voľný!