Kunsthalle KIDS: Staň sa detským mediátorom

Kunsthalle Bratislava ťa pozýva na dobrodružstvo objavovania záhad súčasného umenia.

Trvanie projektu: 25.1. – 31.5.2018 (každý druhý štvrtok). 

16:00 – 17:30 hod.

Prihlášky: do 21.1.2018 na: daniela.carna@kunsthallebratislava.sk

Projekt DETSKÝ MEDIÁTOR pre deti od 8 do 13 rokov ponúka:

  • –  pohľad pod povrch vzniku výstav,

  • –  spoznávanie rôznych profesií, vďaka ktorým fungujú galérie,

  • –  získanie nových kamarátov s podobnými záujmami,

  • –  tvorivé formovanie vlastných názorov na umenie,

  • –  získavanie nových zručností „odborníkov na umenie“

    a schopnosti verejnej prezentácie.

 

Stretnutia detských mediátorov sa konajú každé dva týždne, vo štvrtky od 16:00 do 17:30. Zahŕňajú rozprávania o umení, tvorivé aktivity
a detské sprevádzanie výstavou pre verejnosť.

 

 

Trvanie projektu: 25. 1. – 31. 5. 2018 (10 stretnutí), vždy vo štvrtok od 16:00 do 17:30

Program prebieha pravidelne – 1x za 2 týždne.

Cena: 50 € (zahŕňa odborných lektorov a materiál).

Prihlášky posielajte najneskôr do 21. 1. 2018 na: daniela.carna@kunsthallebratislava.sk (Tel.: 02 2047 6212)