Komunitné stretnutia pri kresbe

Projekt v spolupráci s Depaul Slovensko

Projekt pravidelných stretnutí pri kresbe s ľuďmi bez domova je zameraný na využitie komunikačných možností, ktoré ponúka kresba. Koná sa v spolupráci s Depaul Slovensko.

Pravidelné komunitné stretnutia s ľuďmi bez domova sú venované kresbe ako základnému komunikačnému prostriedku. Motiváciou k jeho vzniku je dlhodobá situácia v bezprostrednom okolí Kunsthalle, ktoré je miestom stretávaní ľudí bez domova, ale najmä poskytovanie možností vzdelávania, ktoré Depaul Slovensko ponúka svojim klientom. Niektorí z nich sa priamo venujú kresbe, ktorá má silný komunikačný potenciál. Keďže v Kunsthalle Bratislava je kresba jednou z nosných tém, s ktorou v rámci vzdelávania pracujeme (zamerala sa na ňu aj publikácia Nakresli si ovečku), rozhodli sme sa vstúpiť do vzájomnej spolupráce.  "Človek tu aspon na chvíľu príde na iné myšlienky." - zhodnotil projekt jeden z účastníkov. 

Stretnutia sa konajú raz mesačne od júna 2020, striedavo v priestoroch Depaul a v Kunsthalle Bratislava, kde navštevujeme aktuálne výstavy a spoločne kreslíme. Za organizáciu Depaul Slovensko na projekte spolupracuje Angela Pokojná, za Kunsthalle Daniela Čarná a Lucia Kotvanová.