KHB / Odpočet

Problematika vzniku a fungovania KHB bola agendou, ktorá sa vo veľkej miere formovala v súčinnosti s výtvarnou obcou. Radi by sme v tejto praxi pokračovali, preto sme pripravili verejný odpočet a sprievodnú diskusiu.

7. 6. 2017 (streda)

18:00

Kunsthalle KLUB

Vstup voľný

Už to bude rok, čo KHB funguje inak – je v správe SNG a po správnosti by malo prísť zhodnotenie. Chceli by sme preto „zložiť účty“, čo sa podarilo a čo nie, odpovedať na vaše otázky a tiež nabrať inšpiráciu, ako by malo KHB ďalej fungovať, pretože naďalej pokladáme kuratelu SNG za dočasný stav – za akýsi inkubátor, z ktorého má vyjsť samostatná inštitúcia.

 

Program pozostáva z vecného odpočtu úloh (Alexandra Kusá, Nina Vrbanová), z krátkych diskusných príspevkov od pozvaných hostí (Jana Kapelová, Judit Angel, Omar Mirza) a predovšetkým diskusie, otázkam a odpovediam všetkých prítomných.

 

Facebook event