Keď sú umelci kurátormi

V posledných desaťročiach sa stierajú hranice profesie kurátora umenia. Dnešná kurátorská prax sa vyznačuje tekutou identitou historika umenia, kustóda zbierok, bádateľa, kritika, spisovateľa, architekta, organizátora, produkčného, hovorcu a tvorcu. Kurátormi – kreátormi môžu byť už aj filozofi, politickí aktivisti či umelci. Potrebuje teda umenie ešte vôbec kurátorov? A ako to vyzerá, keď sú umelci zároveň kurátormi?

Pohľad do videoinštalácie Moniky Rechsteiner na výstave Na hrane / At the Limit / Am Limit Foto: Martin Marenčin

V Kunsthalle Bratislava aktuálne prebieha výstava Na hrane / At the limit / Am Limit, ktorej kurátormi sú výtvarníci Martin Juef a Zorka Lednárová. Pri tejto príležitosti prebehne online diskusia, ktorej hostky a hosť predstavia svoje skúsenosti s kurátorskou prácou z pohľadu výtvarníkov a budú sa snažiť nájsť odpovede na otázky týkajúce sa súčasného kurátorstva.
 
Hostia: Dorota Kenderová, Boris Ondreička, Lucia Tkáčová

Moderuje: Omar Mirza
 

   SK65 8180 0000 0070 0063 8970 / variabilný symbol: 11112020

 

 

 

DOROTA KENDEROVÁ je umelkyňa, zakladateľka a kurátorka Galérie Hit (od roku 2003 do 2018) v tomto čase pôsobí ako riaditeľka Východoslovenskej galérie v Košiciach. V roku 2007 ukončila štúdium v ateliéri Ilony Németh na Katedre maľby a v roku 2012 získala doktorský titul na Katedre intermédií na Vysokej škole výtvarných umení. Jej tvorba je založená na rôznych tvorivých prístupoch v rozmedzí od site specific inštalácie, performance či priestorových intervencií. Galériu Hit založila v roku 2003 spolu s Luciou Tkáčovou a Martinom Piačkom a od roku 2007 do roku 2019 ju viedla spolu s Jarom Vargom. Počas tohto obdobia zorganizovali 100 výstav a projektov slovenských a zahraničných umelcov a vydali niekoľko publikác

 

BORIS ONDREIČKA je kurátor, umelec, autor, od roku 1987 spevák a textár skupiny Kosa z nosa, žijúci v Bratislave a Viedni. Študoval Strednú školu umeleckého priemyslu (Užitú grafiku) a Vysokú školu výtvarných umení (maľbu, ateliér Rudolfa Sikoru), obe v Bratislave, ako aj Norwich Institute of Arts and Design, UK. Od roku 2002 do 2011 bol riaditeľom občianskeho združenia tranzit.sk, Bratislava a od roku 2012 kurátorom zbierky Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, Viedeň, kde spolu/kurátoroval Rare Earth, Supper Club, Tomorrow Morning Line, Olafur Eliasson „Green light—An Artistic Workshop“, Discusiones & Demostraciones a 6 sezón frekvencie performatívnych Ephemeropteræ, ako aj seminár Forgotten Space, The Alchemical Paradigm a ďaľšie. V minulosti spolu/kurátoroval aj bienále európskeho umenia Manifesta 8, Murcia, Cartagena, ES, Being The Future, Palast der Republik, Berlín, DE, Symposion / The Event, Birmingham, UK, Auditorium, Stage, Backstage, Frankfurter Kunstverein, DE, Minimax, tranzit, Bratislava, a individuálne projekty Lois & Franziska Weinberger, Stano Filko, Miloš Laky, Andreas Neumeister, Július Koller, Denisa Lehocká, Zbyněk Baladrán, a ďaľšie. Spoluzaložil Spoločnosť Júliusa Kollera.

 

LUCIA TKÁČOVÁ je umelkyňa, žije a pracuje vo Vyhniach v okrese Žiar nad Hronom. Zaoberá sa možnosťami umenia zmeniť svet v telesnej, mentálnej a duchovnej rovine, introspektívnym aktivizmom a planetárnou akupunktúrou. Okrem umenia sa v poslednom čase venuje aj kurátorstvu, okresnému kultúrnemu aktivizmu a tkaniu. Dlhé roky spolupracuje v umeleckej dvojici s Anettou Monou Chisa.

 

OMAR MIRZA vyštudoval dejiny umenia na Viedenskej univerzite. Od roku 2006 pracuje ako kurátor v Nitrianskej galérii, kde robí výstavy súčasného vizuálneho umenia zaoberajúce sa prevažne nevšedným pohľadom na (ne)všedné témy ako jedlo, lov, šport, šaty, vesmír, fetiše alebo sloboda. Má za sebou viacero kurátorských aktivít doma i v zahraničí a venuje sa výtvarnej kritike. V rokoch 2011 – 2012 riadil bratislavskú Galériu Faica – galériu kritikov slovenskej sekcie AICA, ktorej je členom. Rád popularizuje umenie – pôsobil ako tvorca a moderátor internetových relácií o umení (Hore bez na tv.sme.sk, 2008 – 2014; Omar a Božena na vju.sk, 2016 – 2017), je externým moderátorom v Rádiu Devín. Vo voľnom čase hrá na bicie v punkovej kapele Kotúče DM.

 

 

Partneri