Inštalácia 90. rokov

Prednáška Vladimíry Büngerovej sa venuje prvopočiatkom umenia inštalácie v slovenskom umení a jeho razantným opojením až módou na výstavnej scéne v 90. rokoch 20. storočia.

Prednáška pre verejnosť:

 12. 11. 2014 o 17:00

Kunsthalle KLUB

Vstup voľný

Stručný vývoj tohto nového priestorového média v našom prostredí, hlavné špecifiká a rozdiely v chápaní inštalácie v západnom umení vysvetlím prostredníctvom vizuálnej prezentácie najvýraznejších osobností spojených s výstavou „Suterén 1989“ (Peter Meluzin, Peter Rónai, Jana Želibská, Július Koller, Matej Krén, Viktor Oravec, Milan Pagáč) a cez vybraných iných „inštalatérov“. Dotkne sa aj problematického bodu inštalácie - jeho existencie v zbierkach múzeí a galérií, otázke ich autorských a výstavných rekonštrukcií.
Vladimíra Büngerová je kurátorka Zbierok moderného a súčasného sochárstva Slovenskej národnej galérie v Bratislave.