IBA OKAMIH

Rozprava o živote, ceste a umieraní / online diskusia

Jedným zo spôsobov, ako sa možno pozerať na ľudský život je metafora cesty. Nemôžeme pritom zamlčať fakt jej konečnosti. Umieranie je teda súčasťou našej existencie, a paradoxne, i jej strácaním sa. Toto ukončenie je prechodom nanajvýš osobnou, ale aj kategorickou hranicou.

Titulný obrázok: Zorka Lednárová: Just a moment, 2020, inštalácia so železničnými podvalami, porcelánovými reliéfmi a zrkadlom. Foto: archív KHB / Martin Marenčin

Aktuálna výstava v Kunsthalle Bratislava Na hrane / At the Limit / Am Limit tematizuje hranice a skúsenosti spojené s krajnými situáciami na základe viacerých umeleckých príspevkov.

 

Vychádzajúc z diela sochárky Zorky Lednárovej Just a moment, v ktorom sa objavuje intímna skúsenosť s momentom smrti. Diskusia reflektuje pojmy ako život, cesta a umieranie v kontexte viacpohľadovej voľnej rozpravy na pomedzí umeleckého, spoločenského a duchovného diskurzu. Aké je vnímanie tejto často tabuizovanej témy v očiach slovenskej verejnosti a čím je poznačené? Ako na ňu reaguje umenie a náboženstvo a aké sú ich možnosti rozprávania o tak neznámej hranici?

 

Účastníkmi rozpravy na Facebookovej stránke Kunsthalle Bratislava budú kurátorka Naďa Kančevová, režisér filmu Dobrá smrť Tomáš Krupa, sochárka Zorka Lednárová a kazateľ Daniel Pastirčák.

 

Moderuje: Jana Babušiaková 

 

___________________
NAĎA KANČEVOVÁ  Absolvovala štúdium dejín výtvarného umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (2000 ‒ 2006). V 2015 získala doktorát na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave za dizertačnú prácu Zbierkový objekt v 20. a 21. storočí: systémy a hodnoty, kde rozoberá zberateľstvo ako fenomén posledných dvoch storočí. Po absolvovaní štúdia krátko pôsobila ako kurátorka Zbierky úžitkového umenia a dizajnu v Slovenskej národnej galérii (2005 –2006, 2009 –2010), ako redaktorka rubriky Kultúra v denníku HN (2012) a ako manažérka nezávislých kultúrnych a vzdelávacích projektov. Od 2016 pôsobí ako vedecko-výskumná pracovníčka a od 2018 ako odborná asistentka na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Od 2016 je aj kurátorkou bratislavskej Galérie NOVA, v ktorej v roku 2019 kurátorsky pripravila výstavu Zorky Lednárovej Just a moment.


TOMÁŠ KRUPA držiteľ národnej filmovej ceny Slnko v sieti 2020 a IGRIC 2020. Absolvent FIlmovej dokumentárnej tvorby na Fakulte dramatických umení Akadémie umení. V roku 2012 debutoval celovečerným dokumentárnym filmom "ABSOLVENTI: Sloboda nie je zadarmo". Film bol úspešne uvedený do slovenskej a českej kinodistribúcie a vo vysielaní  RTVS a ČT. V roku 2013 založil vlastnú filmovú produkčnú spoločnosť  HAILSTONE zameranú na tvorbu nezávislých dokumentárnych filmov, televíznych a online projektov či reklám. Jeho najnovší film "DOBRÁ SMRŤ" (2019) vznikol v medzinárodnej koprodukcii Slovenska, Česka, Francúzska, Nemecka a Rakúska. Film uviedli na mnohých filmových festivaloch po celom svete a získal viacero ocenení napr. v USA, vrátane ocenenia Slnko v sieti 2020 za najlepší dokumentárny film udeľované Slovenskou Filmovou a Televíznou Akadémiou SFTA.


ZORKA LEDNÁROVÁ študovala sochárstvo v Bratislave, v mestách Kiel aj Chang-Čou v Číne. Následne absolvovala študijný odbor Umenie v kontexte na Univerzite Umenia v Berlíne s hlavným zameraním Kurátorstvo a Umenie vo verejnom priestore. Vo svojej umeleckej tvorbe sa venuje najmä politickým a spoločenským otázkam. Od roku 1999 pracuje ako kurátorka. Podieľala sa na mnohých medzinárodných výstavách. Od roku 2007 do roku 2015 viedla nezávislý výstavný priestor OKK / Raum 29 (OKK - OKU - orgán kritického umenia) v rámci asociácie Kolonie Wedding v Berlíne, ktorý programovo reprezentuje interdisciplinárny dialóg medzi umením a politickým akcionizmom. Zorka Lednárová žije a pracuje v Berlíne a v Bratislave.

 

DANIEL PASTIRČÁK je teológ, duchovný Cirkvi bratskej, spisovateľ, básnik, esejista, knižný ilustrátor. Autor štyroch zbierok básní – Tehilim, Kristus v Bruseli, V a Slovo o Slove. Je autorom rozprávok pre dospelých. Kniha Damianova rieka a Rozprávka o lietajúcej Alžbetke bola ocenená medzinárodnou cenou YBIB. Rozprávkový epos Čintet, ziskal cenu Tatrabanky, a kniha Minimýty cenu Obce slovenských spisovateľov. V poslednom období publikoval  knihy esejí V tieni mŕtveho Boha Dekalóg podľa Kieslowského, rozprávku  Azael a Gabriel, a románový príbeh Pontyho hora. Stál pri založení zboru CB- kaplnka. Na bohoslužbách kaplnky aj na verejných kultúrnych podujatiach spája formy súčasného umenia s liturgiou.

Daniel Pastirčák je autorom knihy Evanjelium podľa Jóba v ktorej sa zaoberá otázkami utrpenia a smrti.  


Účasť na evente môžete podporiť dobrovoľným vstupným online prevodom na náš účet: SK65 8180 0000 0070 0063 8970
Variabilný symbol: 07102020. Do poznámky prosím zadajte „dobrovoľné vstupné“

 

 

 

Partneri