HRA - HRANA - HRANICA. Programy pre školy

Vzdelávacie programy k výstave NA HRANE / AT THE LIMIT / AM LIMIT

Prekročili ste niekedy hranice fantázie, vlastné limity alebo ste pocítili bezhraničnú radosť? Navštívte vzdelávacie programy k výstave NA HRANE / AT THE LIMIT / AM LIMIT pre školské skupiny materských, základných, stredných aj vysokých škôl, ktorá skúma tému hraíc z rôznych zorných uhlov.

Prečítať si definíciu slov v slovníku je niečo iné, ako ocitnúť sa v situácii „na hrane“ či „na hranici“. Hranica môže mať veľa významov. V súvislosti s konkrétnou situáciou dokáže spájať, ale aj oddeľovať, chrániť aj ohrozovať, dávať slobodu aj obmedzovať. Dostal si sa niekedy „na hranu“ alebo si sa ocitol „na hranici“? Čo si predstavíš pri slove hrana a hranica? 

V dielach na medzinárodnej výstave nejde iba o geografické hranice, ako ich zvykneme väčšinou chápať, ale aj o hranice vzťahov, umeleckých a vedných disciplín, materiálov či rôznych hraničných situácií. S hranicami máme skúsenosť aj my z čias komunizmu, ale aj z nedávneho obdobia koronakrízy. V súvislosti s konkrétnou situáciou dokáže spájať, ale aj oddeľovať, chrániť aj ohrozovať, dávať slobodu aj obmedzovať. Vzdelávacie programy upriamia pozornosť na rôzne významy chápania tohto slova. 
 

Programy prebiehajú formou dialógu o téme a vybraných dielach výstavy a sú spojené s tvorivou interpretáciou a aktivitou.
Sú prispôsobené veku a potrebám konkrétnej skupiny. 


Objednávky (min. 3 dni vopred): vzdelavanie@kunsthallebratislava.sk, +421 2 2047 6217, 0905 539 066
Dĺžka programu: 60-90 min., min. počet účastníkov je 7, maximálny 30, na tvorivé dielne 20 účastníkov.

 

Prihláška na program

 

----------------------------------------

Otváracie hodiny:

Pon - Ned: 12:00 – 19:00
Uto: zatvorené
Vzdelávacie programy sa konajú na objednávku, aj mimo otváracích hodín, od 10:00 hod.

 

Vstupné na programy:

deti MŠ, žiaci ZUŠ, študenti SŠ a VŠ výtvarného zamerania: vstup voľný
žiaci ZŠ, študenti SŠ, VŠ: 1€
Pedagogický dozor, zodpovedajúci za žiakov v galérii: vstup voľný