HOBBYti: Téma záhradka

Diskusno-pestovateľský večer v koncepcii Omara Mirzu HOBBYti _ Čo robia výtvarníci a kurátori, keď sa nevenujú umeniu?

Diskusný večer pre verejnosť

18.6.2014 o 18:00

Kunsthalle KLUB

vstup voľný

 

Hostia: Jana Geržová, Igor Ondruš, Martin Piaček


Jana Geržová je historička umenia, kritička, kurátorka a šéfredaktorka časopisu Profil, Igor Ondruš si nedáva servítku pred ústa ani pri maľovaní , ani v internetových diskusiách, Martin Piaček sa venuje soche, videu a organizácii výstav a ďalších projektov. Voľný čas trávia na záhradách rýľovaním, sadením, polievaním, oberaním a tešením sa z vlastného kúska zeme.