FRANCISCO KLINGER CARVALHO

Kontrast: Búrka visí nad aroganciou Narcisa

Ďalším dielom vysunutého výstavného priestoru Kunsthalle Bratislava — Kunsthalle EXT — je objekt od brazílskeho umelca Francisca Klingera Carvalha, ktorý je súčasťou výstavy NA HRANE / AT THE LIMIT / AM LIMIT. Skratka "EXT" ako exteriér, extenzia či exit zastrešuje objekty a inštalácie, ale aj iné umelecké diela určené do verejného priestoru na Treskoňovej ulici.
Kurátor: Martin Juef Kurátorská spolupráca: Zorka Lednárová

Foto: archív KHB / Martin Marenčin

Francisco Klinger Carvalho

(*1966, Óbidos, Pará, Brazília / Brazil)

 

Kontrast: Búrka visí nad aroganciou Narcisa, 2017, železo, zrkadlo,190 x 175 x 169 cm, majetok autora

 

Hlavnou myšlienkou konceptuálne orientovaného diela Kontrast: Búrka visí nad aroganciou Narcisa (2017) od brazílskeho umelca Francisca Klingera Carvalha je kultúrne podmienené chápanie územných hraníc, ako aj európska tendencia národnej identifikácie a geografickej izolácie. Hranice v západnej kultúre znamenajú zákaz, oddelenie, sú definované ako istá „nepriepustnosť“. Autor vo svojom objekte pre verejný priestor odkazuje na európsku kultúrnu tradíciu už v samotnom názve, v ktorom figuruje mytologický motív o Narcisovi. Prostredníctvom známeho príbehu poukazuje na sebastrednosť, egocentrickosť a aroganciu Západu. Priamy odkaz na tento starogrécky mýtus sa nachádza aj fyzicky v diele – v podobe zrkadla. Umelcovo presvedčenie pritom vychádza z jeho skúseností s imigračnou politikou európskych štátov, ktorá preferuje výlučne ich ekonomické a kultúrne záujmy. Konštrukcia s kovovými mrežami tak získava silný politický odkaz. Samotné mreže zhmotňujú napokon neistý vzťah medzi ochranou a izoláciou, starostlivosťou a represiou v rámci západného politického kontextu.