Experiment umenie: workshop pre dospelých

workshop pre dospelých k výstave Moc bezmocných

November 1989 je významným politickým medzníkom novodobých dejín, ktorý zásadne ovplyvnil postavenie umenia v spoločnosti. Sloboda prejavu umožnila umelcom a umelkyniam nielen verejne prezentovať ich diela, ale aj otvorene vyjadrovať kritické názory. Ako tvorili umelci pred Novembrom 1989? Zmenili sa ich postoje, či podmienky? Workshop predstaví fungovanie alternatívnej scény pred revolúciou. Vyskúšame si tiež vytvoriť umelecké dielo v obmedzených podmienkach. Prihlášky: lucia.kotvanova@kunsthallebratislava.sk Vstupné: 5€/ osoba

25. 11. / Pondelok / 17.00 / Kunsthalle 1. poschodie