EXPERIMENT UMENIE

Workshop pre dospelých

Prvé stretnutie workshopu pre dospelých sa odohrá na aktuálnej výstave A JE TU ZAS? Slovenský štát v súčasnom umení, v Kunsthalle Bratislava. Bližšie sa pozrieme aj na jednu z novších foriem súčasného umenia – performance z pohľadu vystavujúcich autorov a diel, ku ktorým sa budeme mať možnosť vyjadriť či ich komentovať tvorivou aktivitou.

Termín: pondelok 14.11.2016 o 17:00
Prihlášky: lucia.kotvanova@kunsthallebratislava.sk

Súčasné umenie rúca hranice klasických výtvarných foriem, vytvára nové a používa nové technológie. Umelci uplatňujú vlastné autorské techniky, do diel skrývajú významy a aktuálne témy týkajúce sa našej spoločnosti a tak aj nás. Experiment Umenie je pravidelný formát workshopov a platforma pre diskusiu a tvorivé aktivity s cieľom priblížiť svet súčasného umenia a ponúknuť návštevníkom možnosť aktívnej participácie na interpretácii umenia. Program má formu rozprávaní o umení, tvorivých aktivít a diskusií so súčasnými umelcami a tematicky vychádza z aktuálneho výstavného plánu Kunsthalle Bratislava.
 

Prvé stretnutie sa odohrá v súvislosti s aktuálnou výstavou A JE TU ZAS? v Kunsthalle Bratislava priamo vo výstavných priestoroch. Výstava sa zaoberá novodobou históriou Slovenska: obdobím slovenského štátu, z pohľadu 25 súčasných umelcov. Z odstupu takmer 80 rokov budeme hľadať odpovede, či a ako môže súčasné umenie prispieť k lepšiemu chápaniu histórie, k schopnosti sa s ňou vysporiadať a poučiť sa z jej chýb. Kam až umenie, ktoré sa vyjadruje k politickým súvislostiam môže zájsť, aké sú jeho možnosti a hranice? Bližšie sa pozrieme aj na jednu z novších foriem súčasného umenia – performance z pohľadu vystavujúcich autorov a diel, ku ktorým sa budeme mať možnosť vyjadriť či ich komentovať tvorivou aktivitou.

 

Facebook: Experiment umenie 

 

Prihlasovanie: lucia.kotvanova@kunsthallebratislava.sk

Termín programu: 14.11. 2016 o 17:00
Trvanie programu: 60 - 90 min. (program sa koná pravidelne, 1x mesačne)
Trvanie výstavy: 3.11. 2016 - 26.2. 2017
Vstup voľný

Prílohy