Dobrá štvrť. Viac než logo...

Kunsthalle Bratislava pozýva na moderovanú diskusiu, ktorú povedie urbanistka, moderátorka, špecialistka na rodovo citlivé plánovanie - Milota Sidorová.

Foto: Adam Šakový

6. 3. 2019 (Streda)
18:00
Kunsthalle KLUB
Vstup voľný

Kunsthalle Bratislava pozýva na moderovanú diskusiu, ktorú povedie urbanistka, moderátorka, špecialistka na rodovo citlivé plánovanie - Milota Sidorová. Jej hostkami budú Gabriela Veenstra Skorkovská a Barbara Zavarská.

 

Dvoma najvýraznejšími priemyslami v Bratislave sú stavebný development a PR a marketing. Zvykli sme si na developerské projekty, ktoré si tvoria vlastný názov, značku, príbeh, vizualizácie. Objavujú sa nielen na billboardoch, ale aj v sociálnych mediach, vydávajú svoje časopisy, investujú veľa do PR a propagácie. V historicky bezprecedentnej intenzite výstavby a predaja bytov hlavného mesta je ale dobré spraviť krok bokom a kriticky sa zamyslieť nad tým, čo reálne definuje štvrť s dobrým životom a podľa akých kvalít ju v informačnom pretlaku rozpoznáme? Čo tvorí identitu štvrte – ako sa mení marketing a kde sú jeho hranice?

 

Vieme, že zlepšovanie verejného priestoru prináša zvyšovanie ekonomického, environmentálneho, komunitného potenciálu a hodnoty v štvrti. Ako ich vieme identifikovať a merať? Čo je komunitný rozvoj – čo konkrétne môže mesto, developer a občianska spoločnosť ponúknuť či spraviť pre rozvoj či zlepšenie života v štvrti? V diskusii rozoberieme príklady projektov z Bratislavy a zamyslíme sa nad tým, ako by Bratislava mohla štrukturálne riešiťa podporovať rozvoj štvrtí s dobrým životom.

 

Diskusia je sprievodným programom k výstave POLYGON CREATIVE EMPIRE: Sissi Quartier


Milota Sidorová (1986)
Získala doktorát z krajinnej architektúry, pričom počas štúdia absolvovala domáce a zahraničné pobyty so zameraním na sociologický výskum, ľudské zdroje a urbanizmus. Venuje sa rozvoju mesta v interdisciplinárnych súvislostiach. Je zakladajúcou členkou medzinárodného festivalu o rozvoji mesta reSITE. V rokoch 2013 – 2014 absolvovala Fulbrightovo štipendium na The City University of New York. V roku 2015 založila WPS Prague platformu, ktorá podporuje férové zastúpenie žien v architektúre a rozvoji mesta a venuje sa rodovo citlivému plánovaniu. Je odborníčka na verejné priestory, participáciu a postupne sa začína venovať politickým aspektom plánovania.

 

Venuje sa tiež „facilitovaniu“, analyzovaniu a prepájaniu rôznorodých skupín v mestách a komunitách tak, aby vznikali lepšie, strategickejšie a spravodlivejšie mestské projekty. Ako poradkyňa alebo výskumníčka pre inkluzívnejšie mestá spolupracuje s mnohými domácimi či zahraničnými partnermi napr. Inštitútom plánovania a rozvoja hl. mesta Praha, Nadáciou Henricha Bölla, Goetheho inštitútom, Marko & Placemakers, oz Punkt či nadáciou Green Foundation, kde je od roku 2018 vedúcou programu zameriavajúceho sa na budúcnosť mestského života. Je spoluautorkou a hlavnou pisateľkou európskeho projektu Shared Cities: Creative Momentum, ktorý zabezpečil spolufinancovanie prípravy projektu - Živého námestia - revitalizácie námestia SNP. Je editorkou knihy Restless Cities: Lessons from Central Europe. Od septembra moderuje reláciu na Rádiu FM, Živé mesto. Bola nominovaná na osobnosť architektúry a stavebníctva v cene GALA 2019.