Poľnohospodárstvo budúcnosti

Ako prehodnotiť spôsob, akým produkujeme potraviny?

Diskusia s odborníkmi na tému budúcnosti poľnohospodárskej produkcie je sprievodným podujatím k aktuálnej výstave "Možné agrarizmy. Bude aj po revolúcii cukor?"

Foto: Adam Šakový

23. 9. 2021 | 18:00 hod.

 

Miesto: 1. poschodie KHB

 

Vstupné dobrovoľné

Diskutovať budú Carolien Spaans, poľnohospodárska atašé Holandskej ambasády pre Poľsko, Česko a Slovensko; Tomáš Uhnák, analytik pre potravinovú a poľnohospodársku politiku, z Českej republiky; a Helena Patasiová, štatutárna zástupkyňa Agrárnej komory Slovenska. Diskusiu moderuje Michal Havran.

 

Diskusia sa uskutoční v slovenskom jazyku so simultánnym prekladom do angličtiny.

S podporou Veľvyslanectva Holandského kráľovstva.