Detský mediátor na výstave OBJEKTívne

Komentovaná prehliadka pre dospelých aj deti od našich detských mediátorov na výstave OBJEKTívne

17. 2. 2019 (nedeľa) 

15.00 hod.

1. poschodie KHB 

Vstup voľný

Obľúbený formát, ocenený Bielou kockou 2017, je tu opäť! Otočili sme rolu vzdelávajúceho a vzde- lávaného a výstavou OBJEKTívne budú sprevádzať deti dospelých. Návštevníci tak budú mať príležitosť spoznať jednotlivé diela prostredníctvom detskej optiky. Vítané sú všetky vekové kategórie.