ČÍM CHCES BYŤ? UMELEC? Detská tvorba umelcov

Kunsthalle LAB

Výstava prináša sondu do témy detskej tvorby 25 domácich umelcov a umelkýň rôznych generácií, tak ako sa zachovala v ich rodinných archívoch. Zameriava sa na osobný príbeh umelca, jeho detstvo a cestu k umeniu a zároveň poukazuje na význam a dosah rozvoja detskej tvorivosti ako jednej z aktuálne diskutovaných tém v širšom rámci.

Kurátorky:
Daniela Čarná, Lucia Kotvanová

Květa Fulierová: Detská kresba, 1936 (vek 4 roky)
Foto: Ema Lančaričová


Termín výstavy:
15.7.-12.9.2021
Miesto:
Kunsthalle LAB

Zastúpení umelci/umelkyne:
Peter BARÉNYI, Mária BARTUSZOVÁ, András CSÉFALVAI, Radovan ČEREVKA, Ľubomír ĎURČEK, Pavlína FICHTA-ČIERNA, Květa FULIEROVÁ, Daniel FISCHER, Juraj GÁBOR, Oto HUDEC, Jana KAPELOVÁ, Daniela KRAJČOVÁ, Otis LAUBERT, Zorka LEDNÁROVÁ, Stano MASÁR, Ladislav MEDNYÁNSZKY, Michal MORAVČÍK, Svätopluk MIKYTA, Ilona NÉMETH, Vladimír POPOVIČ, Peter RÓNAI, Veronika RÓNAIOVÁ, Rudolf SIKORA, Viliam SLAMINKA, Emöke VARGOVÁ
 

Výstava mapuje jedinečnú, v domácom kontexte zatiaľ nespracovanú tému detstva umelcov. Vychádza z výskumu vzdelávacieho oddelenia KHB, zameraného na témy prepájajúce vizuálne umenie a vzdelávanie umením. Jej cieľom je priblížiť osobný príbeh umelca, jeho detstvo a detskú tvorbu. Odkrýva a dopĺňa jednu z chýbajúcich kapitol v domácich dejinách umenia a zároveň poukazuje na význam a dosah rozvoja detskej tvorivosti ako jednej z aktuálne diskutovaných tém v širšom rámci. Výstava predstaví medzigeneračný výber dvadsiatich piatich umelcov a umelkýň generácie 60. rokov, neoficiálnej scény 70.-80. rokov 20. stor. a strednej a mladšej generácie 90. a nultých rokov, z ktorých viacerí sú aj aktívnymi pedagógmi a s detskou tvorivosťou sami pracujú. V medzinárodnom kontexte poznáme autorov, ktorí sa detskou tvorbou inšpirovali a sú známe aj ich práce z detstva (Vincent Van Gogh, Paul Klee, Pablo Picasso, Salvator Dalí a i.). Zmapovanie detskej tvorby umelcov môže priniesť aj v domácom kontexte nové poznatky a možnosti čítania ich profesionálnej tvorby a prispieť k významu podpory tvorivosti u detí, ktorá je dôležitou devízou pre neskorší život nielen profesionálnych umelcov, ale každého z nás. Súčasťou výstavy budú workshopy a diskusie venované téme detstva a rozvoja tvorivosti. 


Počas roka 2021 bude k téme vydaná rovnomenná publikácia, ktorej súčasťou budú rozhovory s umelcami. 
Výber z nich nájdete tu: 
Rozhovor s Danielou Krajčovou
Rozhovor s Andrásom Cséfalvayom