ONLINE / Bodybuilding - budovanie obrazu tela

Pavol Fabuš, Erich Mistrík, Martin M. Šimečka

Výstava Radovana Čerevku "Budovanie skutočného tela" v priestore Kunsthalle LAB tematizuje okrem iného kult tela, predovšetkým mužského a modlu fyzickej zdatnosti. Umelec svojou výstavou uvažuje, ako sa v súčasnosti telesnosť stala fetišom. Diskusia k výstave otvorí témy obrazov tela v našej kultúre v minulosti a v súčasnosti a ich vplyvu na nás. Diskutovať budú teoretik a filozof Palo Fabuš, estetik Erich Mistrík a publicista a autor knihy Telesná výchova Martin M. Šimečka

Radovan Čerevka: Budovanie skutočného tela, inštalácia, 2020 Foto: Martin Marenčin

Live online diskusia na Facebooku
 
 
Vstupné na výstavy a podujatia KHB je dobrovoľné - jeho výšku určujete vy sami.
Poukázaním vstupného na uvedený účet podporíte ďalšiu výstavnú, dokumentačnú a vzdelávaciu činnosť KHB.
SK65 8180 0000 0070 0063 8970 / variabilný symbol: 10022021
Ďakujeme!
 
 
Telo je naším nástrojom v každodennosti, ale aj našou modelárskou hmotou, ktorú môžeme do istej miery meniť a modifikovať. Isté jeho formy a vlastnosti sú preferované, iné zatracované. Jeho obraz a vnímanie sa v priebehu historických období mení, pričom odráža odlišné aspekty vnímania seba samého, nášho miesta vo svete i predstavy o dobrom živote.
Ako formujeme telo a ako formuje ono nás? Sme v súčasnosti zahľadení do svojich tiel viac ako je zdravé? A aká je ich budúcnosť v čoraz viac sa zväčšujúcom nehatateľnom svete online priestoru?
 
Diskutovať budú Pavol Fabuš, Erich Mistrík a Martin M. Šimečka
 
 
PALO FABUŠ sa dlhodobo zaujíma o vzťah technológií a ľudského údelu. Študoval informatiku a mediálnu teóriu v Brne a sociológiu v Prahe. V rokoch 2014-15 absolvoval stáž na Ruhr Universität v Bochume, kde študoval súčasnú nemeckú filozofiu médií. V minulosti prednášal pravidelne na FSS MU v Brne a k jednotlivým přednáškám bol pozvaný na VUT FIT, FaVU, FF MU, AVU, UMPRUM, FAMU a inde. V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent v Centre audiovizuálních studií na FAMU v Prahe, ako prednášajúci na Prague College a ako prekladateľ odborných textov na voľnej nohe. V rokoch 2009 až 2016 pôsobil najprv ako redaktor a neskôr aj ako šéfredaktor časopisu Umělec. V roku 2017 vyšla vo vydavateľstve Lačnit Press jeho knížka Přednáška o vznikavosti.
 

ERICH MISTRÍK vyučuje estetiku, estetickú výchovu, multikultúrnu výchovu a občiansku výchovu na Pedagogickej fakulte Univezity Komenského v Bratislave od r. 1990. Vyštudoval estetiku a filozofiu na Univerzite Komenského v r. 1978, od r. 2002 profesor systematickej filozofie. Hlavné publikácie: Vstup do umenia (1994), Kultúra a multikultúrna výchova (1999), Slovenská kultúra v multikulturalizme (2005), Estetický slovník (2007), Estetická výchova ako nástroj sebareflexie (2016) a viacero stredoškolských učebníc. www.erichmistrik.sk

 

MARTIN M. ŠIMEČKA sa narodil v Bratislave, vyrastal v rodine disidenta a spisovateľa Milana Šimečku. Do roku 1989 pracoval ako ošetrovateľ v nemocnici, predavač v obchode alebo ako kurič. Komunistický režim mu zakázal študovať aj publikovať, takže jeho prózy vychádzali v samizdate, podieľal sa na vydávaní samizdatového časopisu Fragment-K. V novembri 1989 bol vo vedení hnutia Verejnosť proti násiliu, od roku 1990 viedol vydavateľstvo Archa, ktoré sa venovalo najmä publikovaniu kníh z oblasti filozofie, politológie a sociológie. V roku 1997 sa stal šéfredaktorom týždenníka Domino-fórum, v roku 1999 šéfredaktorom denníka SME. V roku 2006 sa stal šéfredaktorom českého týždenníka Respekt, od roku 2009 v ňom pôsobil ako editor a reportér. Od roku 2016 je komentátorom a editorom slovenského denníka N. Jeho román Džin vyšiel v niekoľkých jazykoch, v USA získal literárnu cenu denníka Los Angeles Times. V 90-tych rokoch vydal ešte knihu esejí Hľadanie obáv, román Záujem, v roku 2017 knihu Medzi Slovákmi, za ktorú získal cenu Dominika Tatarku. V roku 2019 vyšla v Česku kniha rozhovorov s názvom Jsme jako oni, v roku 2020 na Slovensku knha Telesná výchova.