BEYOND THE ART

Kam siahajú hranice umeleckej profesie?

Môžeme dnes spoľahlivo zadefinovať pojem umeleckej kreativity a jednoznačne určiť platformy jej pôsobenia? V súčasnosti, keď je príznačnou črtou umeleckej produkcie najmä kontextuálnosť a jej prepájanie sa s takými druhmi činností, ktoré by sme za iných okolností, a pri ich chápaní v najužšom význame, za výtvarnú tvorbu veľmi nepokladali.

Foto: archív MSP

Dátum: 12. august 2020

Miesto: 1. poschodie KHB

Čas: 17:00 hod.

 

Vstupné dobrovoľné

Prednáška výtvarnej teoretičky a kurátorky Považskej galérie umenia v Žiline Miry Sikorovej-Putišovej sa zameria na viacero slovenských umelcov, ktorých umelecké aktivity presahujú rámec tradične chápanej umeleckej profesie. Ich realizácie, na označenie ktorých sa rozhodne viac hodí použiť definíciu projekty, keďže sú v nich integrované viaceré – aj nevýtvarné činnosti, zastrešuje záujem o súčasný stav socio-priestoru, spojený s tematizáciou jeho vybraných problémov. Ich realizácie sa dajú charakterizovať ako prieskumy zamerané na analýzu vybraných spoločenských, sociálnych, kultúrnych, historických i politických aspektov socio-priestoru, ktorý pokrýva aj oblasť verejného priestoru. Sú pre nich jednak iniciačné, a súčasne im prinášajú možnosť vyjadrovať sa k nim nielen z pozície výtvarníkov, ale môžu byť vyjadrením aj ich občianskych postojov.

 

Mgr. Mira Sikorová-Putišová

Narodila sa v roku 1974 v Žiari nad Hronom. Vyštudovala dejiny umenia a kultúry na Trnavskej univerzite. Pracovala v Kultúrnych zariadeniach Petržalky v Bratislave ako kurátorka výstav súčasného umenia spojených s prezentáciou dokumentárnej filmovej tvorby. V roku 2004 bola poverená vedením Galérie Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši. Od roku 2002 je internou kurátorkou v Považskej galérii umenia v Žiline. Kurátorsky pripravuje výstavy zamerané najmä na umenie intermédií, mediálne umenie a intermediálne presahy klasických médií. Spolupracovala na medzinárodnej výstave Memory (w)hole v Ľubľane (2005), pripravila prehliadku súčasného slovenského videoumenia Malé príbehy/Petites Histoires v Štrasburgu (2008), projekt Beyond the Art pre Prague Biennale (2013). Bola spolukurátorkou výstavy Nulté roky/ZeroYears (2011 v DU Bratislava, 2012 v MODEM Debrecén, 2013 v Fries Gallery Berlín), spolupracovala na projekte Paradox 90. (2014) v Kunsthalle Bratislava. Je kurátorkou stálej expozície Prvé múzeum intermédií v PGU Žilina (od 2012). Podieľala sa realizácii a vydaní monografií videoumelcov Mira Nicza, Antona Čierneho, Pavlíny Fichta Čiernej, je editorkou monografie Petra Meluzina. V rokoch 2005 – 2013 pedagogicky pôsobila na Katedre teórie a dejín umenia Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach. Od roku 2016 je šéfredaktorkou časopisu Jazdec – revue súčasného umenia. Žije v Žiline.