In between species – Kde sú hranice človeka?

rozhovor Pavla Formana a Tomáša Koudelu

Aktuálna výstava v Kunsthalle Bratislava Na hrane / At the Limit / Am Limit tematizuje hranice a skúsenosti spojené s krajnými situáciami na základe viacerých umeleckých príspevkov. Jednou z tých, ktorá najviac určuje pohľad na nás samých ako na druh, je hranica samotného človeka.

Pavel Forman: Magic creator, 2019, olej na plátne, 140 x 160 cm

Foto: archív Pavla Formana

Live online diskusia na Facebooku
 
 
Vstupné na výstavy a podujatia KHB je dobrovoľné - jeho výšku určujete vy sami.
Poukázaním vstupného na uvedený účet podporíte ďalšiu výstavnú, dokumentačnú a vzdelávaciu činnosť KHB.
SK65 8180 0000 0070 0063 8970 / variabilný symbol: 28012021
Ďakujeme!
 
Človek sa od prírody oddelil a nakreslil deliacu líniu medzi seba a zvyšok tvorov na planéte. Hranica medzi nimi sa však v súčasnosti zdá čoraz tenšou. Vzťah človeka a prírody sa mení mierou nášho poznania i technologickým pokrokom či v dôsledku klimatickej krízy a otázka budúcnosti existencie človeka zdá čoraz neistejšia – rozplynie sa v iných druhoch, pretrvá jeho dominancia, alebo nájde nové spôsoby koexistencie s ostatnými druhmi? Ako sa s týmito hraničnými otázkami vysporiadava súčasné umenie? Diskutuje výtvarník Pavel Forman a kurátor a teoretik umenia Tomáš Koudela.
 
PAVEL FORMAN študoval v rokoch 1997-2001 v Olomouci na Univerzite Palackého. Od roku 2002 navštevoval prednášky o novej nemeckej literatúre a kultúre južnej Ázie na Humboldtovej univerzite. Svoje berlínske štúdiá úspešne ukončil na prestížnej berlínskej Universität der Künste v roku 2006. V roku 2015 získal titul Ph.D. na KVV Univerzity Palackého v Olomouci. V súčasnej dobe pôsobí ako pedagóg na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Ostravskej univerzity, kde vyučuje maľbu. Samostatne vystavuje od roku 2001. Vo svojej ranej tvorbe sa venoval estetike street artu a socialistického realizmu. Stredom jeho záujmu je figuratívna maľba, veľmi okrajovo sa venoval tiež performance a a videu. Pre Formanove dielo je charakteristické tvarové bohatstvo a sofistikovaný farebný výraz. Jeho register motívov je veľmi obsiahly. Nachádzajú sa v ňom ikonické aj bezmenné figúry českých a európskych dejín, traktované ako veľkoformátová vizuálna pragmatika či parafráza kompozícií a gest rôznych znakových systémov. Žije a tvorí v Ostrave.
 
TOMÁŠ KOUDELA je básnik, prozaik, kurátor, teoretik súčasného umenia a výtvarný autodidakt. Tomáš Koudela (niekedy píšuci pod pseudonymom Jan Vrak) na prelome 80. a 90. rokov minulého storočia pôsobil ako redaktor v havířovské revue, neskôr edícii a nakoniec nakladateľstve M.U.K.L. V roku 1992 sa podieľal na založení olomouckého nakladateľstva Votobia, v ktorom pôsobil na vedúcej pozícii do roku 2005. Od roku 2009 študoval dejiny umenia a kultúrne dejiny na  Filozofickej fakulte Ostravskej univerzity, kde v roku 2019 dokončil Ph.D. štúdiá kultúrnych dejín. Pracuje ako odborný asistent na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Ostravskej univerzity a ako nezávislý kurátor českého súčasného umenia. Vo svojej vlastnej výtvarnej tvorbe sa venuje vizuálnej poézii a konceptuálnemu umeniu. V súčasnosti žije a tvorí v Ostrave a Ostravici. 
 
 
Partneri