Artist Talk: Wapke Feenstra / Myvillages

Tvorbu holandského umeleckého kolektívu Myvillages po prvýkrát na Slovensku odprezentuje jedna z jeho zakladajúcich členiek Wapke Feenstra.

Foto: Martin Deko, SNG

20.10. 2021 | 18:00 hod.

 

Miesto: V-Klub alebo ONLINE

 

Vstupné dobrovoľné

Na prezentáciu nadviaže krátka diskusia, ktorú moderátorsky povedie historička umenia a kurátorka Mira Keratová.

 

 

Podujatie sa uskutoční v anglickom jazyku. S podporou Veľvyslanectva Holandského kráľovstva.

 

Event sa koná v režime "OTP." Vstup na výstavy a sprievodné programy bude možný len s kompletným očkovaním, s platným testom, alebo po prekonaní ochorenia Covid-19. Pri návšteve programu si prosím pripravte príslušné potvrdenie. Ďakujeme za pochopenie.

 

 

Partneri