Artist Stalk (Oto Hudec)

+ premietanie dokumentárneho filmu Ostrov Cova da Moura

Hosťom Michala Stolárika v májovej edícii Artist Stalk bude agilný multimediálny umelec Oto Hudec (*1981, Košice), ktorý aktuálne vystavuje v Kunsthalle LAB.

31. 5. 2017 (streda)
18:00 hod.
Kunsthalle KLUB
Vstup voľný

Oto Hudec sa primárne venuje video tvorbe, vytvára monumentálne objekty či nástenné maľby.

Často reaguje na prostredie, v ktorom aktuálne pôsobí. Zaujímajú ho lokálne témy s globálnym presahom. V ostatnom období sú to hlavne otázky späté so životným prostredím, imigráciou a utečeneckou problematikou. Výrazným aspektom jeho tvorby je takisto participatívny charakter.


Po prezentácii autorských prác bude premietnutý dokumentárny film Ostrov Cova da Moura (2010, 81 min.), ktorý sleduje každodenný život portugalskej mestskej štvrte.

Objavujú sa v ňom odkazy na kultúru Kapverd a zároveň hľadá spôsoby, ako sa sociálne vylúčenie prejavuje v živote jej obyvateľov. Film režiséra Rui Simõesa bude premietaný v pôvodnom znení s anglickými titulkami.

 

Facebook