Andrzej Szczerski: ÚNIA SLOVENSKA A POĽSKA alebo alternatívna realita v poľskom súčasnom umení

Prednáška Andrzeja Szczerskeho, prezidenta poľskej sekcie AICA.

Prednáška pre verejnosť:
streda 15. 4. o 17:00
Kunsthalle KLUB, vstup voľný
Prednáška sa koná v anglickom jazyku.

"V roku 2014 som sa kurátorsky podieľal na podujatí v Kasárňach/Kunsthalle v Košiciach o plánovanom spojení Slovenska a Poľska, odkazujúcom na nesplnené politické projekty z 30. rokov 20. storočia. Táto výstava bola založená na predstave alternatívnej reality, ktorá nemala utopický charakter, ale bola takmer uskutočnená. Tento prístup k skutočnosti má dôležitú úlohu v súčasnom poľskom umení a ja budem hovoriť o tomto momentálnom vývoji. Odráža politické a sociálne dôsledky postkomunistickej premeny, ale aj prebiehajúcu debatu o poľskej identite, ktorá sa začala v roku 1989. V komplexnej situácii, v ktorej teraz poľská spoločnosť žije, umenie nehľadá odkazy na každodenné udalosti, ale skôr paralelné svety, kde je preň možné slobodne presadzovať nové myšlienky."