Alexandra Pirici

Robotníci odchádzajú z továrne, z tiel sa stávajú spojivá

Prednáška rumunskej choreografky Alexandry Pirici nazrie na telo ako na materiál, či nástroj, slúžiaci na uchovávanie pamäte a imagináciu.

20. 4. 2018 (piatok)

18:00 hod.

Kunsthalle KLUB

Vstup voľný

Projekt vznikol v spolupráci transit/sk a Ateliéru IN (Katedra intermédií, Vysoká škola výtvarného umenia, Bratislava) a realizovaný je v rámci programu Open Studio a Kunsthalle Bratislava.

 

Prednáška sa koná pri príležitosti výstavy Ilony Németh Eastern Sugar (13. 4. – 15. 7. 2018) v Kunsthalle Bratislava.

 

Prednáška sa uskutoční v anglickom jazyku.

Prednáška Alexandry Pirici bude nazerať na telo ako na materiál, nástroj a technológiu slúžiacu na uchovávanie pamäte, imagináciu, rozpracúvanie, pretváranie a spoluurčovanie socio-ekonomických prostredí. Zároveň bude odkazovať  aj na vlastnú performatívnu prax umelkyne vzťahujúcu sa k situovaniu a stelesneniu histórie, prelínaniu lokálneho a globálneho, ale aj k umeniu ako možnosti špecifického nazerania a vnímania na jednej strane či predmetu masovej výroby na strane druhej, hľadajúc spôsoby problematizovania jeho budúcnosti.

 

 

Alexandra Pirici vychádza zo svojho profesionálneho zázemia choreografky, pričom sa touto disciplínou nenecháva obmedziť. Pracuje s rôznymi formami médií od performance cez vizuálne umenie až po hudbu. V New Museum v New Yorku bola len nedávno otvorená jej rozsiahla samostatná výstava (2018). Jej práce boli súčasťou deceniálnej prehliadky umenia Skulptur Projekte Münster 2017, vystavovala na 55. benátskom Bienále umenia v rumunskom pavilóne, v londýnskej galérii Tate Modern, v Tate Liverpool, na 9. berlínskom Bienále súčasného umenia, na prehliadke Manifesta 10, v parížskom Centre Pompidou, v New Museum v New Yorku, v Ludwig Museum v Kolíne, na 12. Swiss Sculpture Exhibition, vo Van Abbemuseum, v berlínskom Hebbel am Ufer, ako aj v Múzeu moderného umenia vo Varšave a v mnohých ďalších.

 

V roku 2015 jej National Dance Center v Bukurešti udelilo cenu Excellency Award.

 

Vybrané performance umelkyne, realizované vo verejnom priestore, sú dostupné na platforme Vimeo.

 

Popisky k fotografiám:

Alexandra Pirici: Co-natural, 2018.

Z výstavy v New Museum, New York.

Foto: Julieta Cervantes

 

 

Hlavným partnerom iniciatívy tranzit je Nadácia ERSTE. 
 

Projekt Open Studio podporuje Ministerstvo školstva Slovenskej republiky v rámci programu KEGA (č. 005VŠVU-4/2016).