Ako sa zbaviť strachu z neznámeho

Workshop Pavlíny Fichta Čiernej

Umelkyňa v nadväznosti na tému svojho diela prizvala k spolupráci Barbaru Lášticovú z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV a Andreja Findora z Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave. V rámci workshopu ukážu, ako môžu cvičenia zacielené na rôzne formy kontaktu s utečencami zmierňovať „strach z neznámeho“. Aktívnymi účastníkmi budú i poslucháči Európskych štúdií a medzinárodných vzťahov z FSEV UK. Workshop bude prebiehať v slovenskom a anglickom jazyku.

04.05.2016 (streda)

14:00 hod. a 17:00 hod.

Centrálna sála KHB

Vstup voľný

Podľa Zygmunta Baumana má strach svoju hybnú silu a vývojovú logiku. Podnecuje nás k defenzívnemu chovaniu a vyvoláva mechanizmus sebaprodukcie strachu a jednania, ktoré je týmto strachom podmienené. Vytrácanie medziľudských väzieb a tzv. nový individualizmus sú výraznými fenoménmi, ktoré utečenecká kríza ešte viac zviditeľňuje. 

 

Facebook

Partneri