ONLINE / ABC umenia

V novom cykle ABC UMENIA vám postupne — v instantnom formáte — predstavíme vybrané pojmy z dejín súčasného umenia. Ponúkajú jeden z kľúčov k hlbšiemu porozumeniu a čítaniu umeleckých diel aj na výstavách v Kunsthalle Bratislava.