5.8.2020 - 30.10.2020

Výstava

NA HRANE / AT THE LIMIT / AM LIMIT

Medzinárodný výstavný projekt NA HRANE / AT THE LIMIT / AM LIMIT skúma skúsenosti spojené s hraničnými situáciami na pozadí diel od 16 autorov a autoriek z viac ako šiestich krajín. Kurátori výstavy prostredníctvom výberu diel odkazujú buď na osobné medzné skúsenosti, alebo na transgresívne podmienky vytvorené na základe určitých umeleckých stratégií či prístupov. Samotné hranice vo všeobecnosti označujú vnútro a vonkajšok – sú to formujúce sa kontúry existenčných správaní, ktoré majú dynamický a neukončený charakter. Ultimatívnu hranicu predstavuje jedine smrť.
24.9.2020 - 1.11.2020

Výstava

Biela Noc

Kunsthalle Bratislava sa aj tento rok stane súčasťou najväčšieho a najnavštevovanejšieho festivalu súčasného umenia na Slovensku. Biela noc vyjadruje túžbu (znovu)objavovania mestského prostredia, ktoré získava nový rozmer prostredníctvom umenia.
12.11.2020 - 31.1.2021

Výstava

RADOVAN ČEREVKA: Budovanie skutočného tela

Skupina pripravovaných prác Radovana Čerevku rozvíja klasickú tému sochárstva, pričom akcentuje subjekt a pamäť tela, ktoré ho kedysi reprezentovalo. Autor zároveň vo svojom sólovom projekte pre Kunsthalle LAB kladie dôraz na novodobé snahy o kult tela, ale hlavne na to, ako je v súčasnosti tzv. sparťanský mýtus bojovnosti a sily marketingovo a mediálne forsírovaný (fenomén bodybuildingu). Výstava bude tak tematizovať inštrumentalizáciu tela a jeho možné využitie (resp. zneužitie) na vojenské účely. Čerevka v prezentovaných dielach nadviaže na predchádzajúce práce, v ktorých predmety (napr.