19.6.2020

Výstava

Na hrane / Am limit

Výstava NA HRANE / AM LIMIT skúma hranice a skúsenosti spojené s hraničnými situáciami prostredníctvom viacerých umeleckých príspevkov. Tieto príspevky odkazujú buď na osobné hraničné skúsenosti, alebo na hraničné situácie vytvorené prostredníctvom určitých umeleckých stratégií a prístupov. Hranice označujú vnútro a vonkajšok, sú to formujúce kontúry existenčných správaní. Hranice sú dynamické, a preto nikdy nie sú konečné len smrť predstavuje ultimatívnu hranicu.