Blog používateľa pr

18.10.2020

Rozhovor s novou kurátorkou KHB

Lýdia Pribišová je od 1. októbra 2020 zodpovedná za komplexnú dramaturgiu výstavných činností KHB v rámci priestorov Kunsthalle LAB a Kunsthalle EXT. Ako kurátorka bude zodpovedať najmä za zostavovanie a plnenie výstavného plánu oboch priestorov, ako aj navrhovať a realizovať pre ne výstavné projekty vo vlastnej kurátorskej koncepcii. Zároveň bude aktívne vyhľadávať a  koordinovať projekty v externej spolupráci.

Stránky