BLG

Blog

Poznáme návštevníka po mene?

12.5.2020

V roku 2014 sme o tomto čase pri príležitosti Noci múzeí a galérií pripravili historicky prvý rodinný workshop v prázdnych výstavných priestoroch pod názvom "Prázdno v galérii". Pri triedení fotografických archívov, na ktoré v týchto dňoch vznikol nečakaný priestor, sme si znova uvedomili, že na inštitúciu sa dá pozrieť rôznymi pohľadmi. Jeden z nich sa ponúkol cez príbeh detskej návštevníčky, ktorá rástla s Kunsthalle a stala sa našou "detskou kolegyňou", ktorej hlas a názor má svoju váhu.

Monitor ti neodpovie, lepšie je to tvárou v tvár

7.5.2020

Pandémia koronavírusu popri tisíckach chorých prinútila milióny až miliardy ľudí na celom svete zmeniť svoj život. Pracujeme z domu, nechodíme do školy, do reštaurácií, do divadla, na koncerty či do galérií a múzeí. Mnohé kultúrne, kultúrno-vzdelávacie a vzdelávacie inštitúcie veľmi rýchlo a promptne začali reagovať na novovzniknutú situáciu, keď ich verejnosť nemôže fyzicky navštíviť (čo je ich základný problém). Aj napriek tomu, že museli zavrieť svoje brány, našli si cestu do karanténou uzavretých domácností.

Kurátor v dobe koronavírovej

28.4.2020

(Pozícia kurátora v čase pandémie a po nej)

#UmenieNaNule?

22.4.2020

Komunikačná kampaň #UmenieNaNule? formou vizuálnej ankety reaguje na aktuálnu celospoločenskú situáciu šírenia vírusu Covid-19, ktorá sa úzko dotýka aj vizuálneho umenia a kultúry všeobecne. Jednotlivci, malé podniky, ale aj významné organizácie zo sféry umenia sa ocitli v mimoriadnom existenčnom ohrození. Dlhý čas karanténnych opatrení je nutné zmyslupne zúročiť a zamerať na hľadanie nových perspektív.

Slovenské galérie sú online

22.4.2020

Už niečo vyše mesiaca sa všetci bez rozdielu snažíme prispôsobiť novovzniknutej situácii, ktorá sa dotýka každej oblasti nášho života. Vyrovnať sa s utlmením až úplným paralyzovaním činnosti musia aj galérie výtvarného umenia na Slovensku. Ako rýchlo a akým spôsobom na dôsledky pandémie reagujú? Ich reakcie sú rôznorodé – každá totiž pracuje s iným personálnym, komunikačným a tiež finančným zázemím. Niektoré prijímajú situáciu takú, aká je a svoj chod celkom pozastavili.

Súčasné umenie v online priestore a jeho výzvy

15.4.2020

V poslednom období sa v umeleckom svete skloňuje téma jeho krátkodobej adaptácie na virtuálny priestor, ktorá je následkom preventívnych obmedzení pohybu ľudí v čase pandémie. Aj keď sa to tak nemusí zdať, súčasné umenie bolo v nedávnej minulosti výrazne prítomné v online univerze, kde prostredníctvom sociálnych médií migrovalo z miesta na miesto.

Pustíte galériu domov na návštevu?

7.4.2020

V posledných dňoch sa všetci snažíme adaptovať na novú situáciu. Pracovné aktivity sme presunuli do obývačiek, z ktorých sa stali improvizované kancelárie, komunikujúce s okolitým svetom cez obrazovky počítača. Pre galérie, ktoré stavajú na živom kontakte s umeleckými dielami a interakciou s návštevníkom, je to nová výzva. Tento kontakt sa inými prostriedkami totiž celkom nedá nahradiť. Napriek tomu hľadajú formy komunikácie so svojimi publikami a komunitami návštevníkov.

Stanovisko Kunsthalle Bratislava k dohode s Ministerstvom kultúry SR

5.8.2019

1. januára 2020 vznikne nová štátna príspevková organizácia Kunsthalle Bratislava

Kunsthalle Bratislava sa po viacnásobných rokovaniach dohodlo s Ministerstvom kultúry SR na postupe a podmienkach zriadenia novej rovnomennej príspevkovej organizácie od 1. 1. 2020. Rezort kultúry o dohode informoval vo svojej tlačovej správe dňa 2. 8. 2019.

Dokumentácia k osamostatneniu Kunsthalle Bratislava

7.6.2019

V prílohe ponúkame náhľad do dokumentácie celého procesu osamostatnenia Kunsthalle Bratislava.

Vyhlásenie výtvarnej a kultúrnej obce Slovenska

2.4.2019

Výzva na osamostatnenie a zachovanie Kunsthalle Bratislava v Dome umenia
Vyhlásenie výtvarnej a kultúrnej obce Slovenska

#stojimprikunsthalle

Pripravovaná krádež Kunsthalle a Domu umenia

31.3.2019

Je zarážajúce, s akou arogantnou samozrejmosťou rozhoduje súčasné Ministerstvo kultúry SR o existencii Kunsthalle. Gubernátorsky, v klamlivej domnienke, že tak môže. Zdalo sa nám, že právnu šikanu okolo neistého štatútu tím ľudí Kunsthalle ustojí. Ale likvidácia inštitúcie a jej Domu umenia - ako sa zdá - dospela do finále a to mimoriadne rafinovane: cez eurofondy a kreatívne centrá.

Stojím pri Kunsthalle

31.3.2019

STOJÍM PRI KUNSTHALLE je nezisková občiansko kultúrna iniciatíva zameraná na podporu myšlienky inštitucionálneho osamostatnenia a priestorovej stabilizácie Kunsthalle Bratislava. Je reakciou na zámer Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Národného osvetového centra zriadiť v historickej budove Domu umenia tzv. Kreatívne centrum.

Organizačné zmeny v KHB

23.6.2017

1. júla 2017 uplynie rok, odkedy Kunsthalle Bratislava (KHB) prešla do správy Slovenskej národnej galérie. Odpočet z ročnej činnosti predstavitelia oboch pracovísk odprezentovali formou verejnej diskusie 7. júna 2017. Vedenie SNG zvolilo stratégiu vystupovať vo vzťahu ku KHB ako inkubátor, sústredili sme sa na zvládanie administratívnych procesov, profesionalizáciu galerijnej prevádzky, zabezpečenie vlastnej počítačovej siete a ostatného pracovného zázemia. Ďalším krokom, ktorý vyplynul z bežného chodu ako i z verejnej diskusie, je organizačná zmena (k 1.

Kunsthalle do SNG (?) - Zuzana Bartošová (bývalá riaditeľka SNG, zakladateľka AICA Slovakia)

9.5.2016

Vážené kolegyne a kolega, členovia Poradného zboru SCVU,

obraciam sa na vás so žiadosťou o vyjadrenie adresované MK SR, smerujúce zastaviť nešťastné rozhodnutie zriaďovateľa, pričleniť SCVU, ktorého súčasťou je Kunsthalle, k Slovenskej národnej galérii.

Kunsthalle do SNG (?) - Ilona Németh

7.5.2016

Otázku či má odôvodnenie existencia Kunsthalle v Bratislave alebo celkovo na našej kultúrnej scéne, už máme za sebou niekoľko rokov dozadu.

Dôkazom je, že vlastne vznikli skoro naraz tri rôzne modely rovnakej inštitúcie.  Vtedajší / dnešný minister kultúry Marek Maďarič povedal 28. mája 2013 pre Sme v článku Alexandra Balogha:

Strategický plán odbornej činnosti Slovenského centra vizuálnych umení a Domu umenia/ Kunsthalle Bratislava na roky 2016-2018 s ohľadom na vývoj situácie v prvých rokoch existencie (2014-2015)

6.5.2016

1. Charakteristika východzieho stavu na základe vývoja z rokov 2014-2015

2. Vybrané tituly výstavnej činnosti na roky 2016-2018 a ich medzinárodný dosah

3. Sprievodné a vzdelávacie aktivity

4. Výskum, dokumentácia, knižnica, archív

5. Udržateľnosť a ďalší rozvoj činnosti a štandardov SCVU a KHB

 

Kunsthalle do SNG (?)

3.5.2016

SNGSCVUKHB

Asi nie som jediný, kto by potreboval od kompetentných jednoznačné vysvetlenie nápadu roka: spojiť najvyššiu centrálnu zbierkotvornú galerijnú inštitúciu Slovenska s výstavnou inštitúciou typu Kunsthalle. To naozaj nemá Slovenská národná galéria (SNG) okrem rekonštrukcie, digitalizácie a ďalších veľkých projektov dosť svojej vlastnej práce – ktorej kvality a vysokú odbornú úroveň týmto samozrejme nespochybňujem?

Ako prekonať strach z neznámeho?

28.4.2016

Výstava Strach z neznámeho sa pokúša prekonať bariéru nekomunikácie a predstaviť verejnosti diela domácich i zahraničných umelcov a umelkýň, ktoré sa zaoberajú utečencami, no aj naším vzťahom k nim. Pri príležitosti výstavy Strach z neznámeho sme niektorým participujúcim umelcom položili dve otázky:

Nina Vrbanová: Prvý (k)rok s Kunsthalle LAB

1.12.2015

Výstavný priestor Kunsthalle LAB vznikol v roku 2014 rekonštrukciou priestorov bývalej predajne Dielo (neskôr pobočka mobilného operátora Orange) na prízemí Domu umenia v Bratislave. Prvýkrát po rokoch fakticky komerčného využívania tohto exponovaného priestoru v centre hlavného mesta sa jeho funkcia zmenila na nonprofitnú, verejnú galériu súčasného vizuálneho umenia.