Programy – Ukončené

31.3.2020 - 31.8.2020

Workshop

Kunsthalle KIDS z domu: Kreslenia nie je nikdy dosť - 2. časť

Kunsthalle KIDS vám "z domu do domu" prináša tvorivé aktivity zamerané na kresbu z knihy NAKRESLI SI OVEČKU. Nech sa páči vstúpte a inšpirujte sa, pretože kresby nie je nikdy dosť! Tešia sa na vás 2 umelci a 2 umelkyne: Marta Kopyt, Igor Kalný, Štefan Schwartz a Eva Hesse.
31.3.2020 - 31.8.2020

Workshop

Kunsthalle KIDS z domu: Kreslenia nie je nikdy dosť - 1. časť

Kunsthalle KIDS vám "z domu do domu" prináša tvorivé aktivity zamerané na kresbu z knihy NAKRESLI SI OVEČKU. Nech sa páči vstúpte a inšpirujte sa, pretože kresby nie je nikdy dosť! Tešia sa na vás umelci Dennis Oppenheim, Michal Kern, Paul Klee a Roman Ondak. Ďalšie časti nájdete v sekcii Vzdelávanie.
14.3.2020

Diskusia

Rozdelení: Ako sa neprestať rozprávať?

Slovenská republika z roku 1939, klimatická kríza, registrované partnerstvá... Postoje k citlivým témam dlhodobo rozdeľujú a traumatizujú slovenskú spoločnosť. Výsledkom diskusií medzi zástancami opačných názorov je však často iba prehlbujúce sa ticho a vzájomné nepochopenie. Dokedy je teda rozdielnosť názorov prínosná? Kedy už hovoríme o polarizovanej spoločnosti a ako môžeme prispieť k jej zmierneniu? Diskusia o témach, ktoré nás rozdeľujú a spôsoboch, ako napätie a rozdiely zmenšovať je organizovaná v spolupráci s Nadáciou Milana Šimečku.
12.3.2020

Prednáška

Moc „bezmocného“ umenia v regionálnych galériách

Po založení Slovenskej národnej galérie vznikali postupne po celom Slovensku regionálne a mestské galérie v zriaďovateľskej pôsobnosti národných výborov. V roku 1991 prebehla delimitácia kultúrnych inštitúcií pod Ministerstvo kultúry SR. Po piatich rokoch ich delimitovalo na krajskú a okresnú úroveň. Posledný presun galérií prebiehal v súlade s reformou verejnej správy pod kompetencie samospráv.
5.3.2020 - 3.7.2020

Výstava

EMÍLIA RIGOVÁ: Čohaňi z Koni Ajlend. Podľa Bári Raklóri

Sociálny a personálny odkaz výstavy je jasne čitateľný. Emília Rigová pracuje s rekonštrukciou kultúrnej histórie a aktualitou vlastného JA. S rozmazanými dejinami diaspórnych Rómov a vlastnou identitou mladej ženy - intelektuálky, umelkyne, feministky. Formát múzea umenia, aký preberá jej paradoxná “expozícia” obrazov, zahŕňa kritickú revíziu západných dejín umenia a kultúry.
29.2.2020

Workshop

ZVOĽ SI UMENIE!

Ako vyzerali voľby počas komunizmu, z koľkých strán si mohli ľudia vyberať - a mohli si vôbec vyberať? Voliť sa však dá nielen politická strana. Volíme a rozhodnujeme sa každý deň: čo si ráno oblečieme, čo budeme robiť, akú výstavu si pozrieme, ako niekoho potešíme. Môžeme si zvoliť napríklad aj to, akú náladu budeme mať?
26.2.2020

Diskusia

Kultúra (bez) cenzúry

Sloboda, ktorá sa nám v podobe nových možností otvorila pred 30 rokmi neznamenala „koniec dejín“, ale prísľub nového začiatku. Mali sme dosť odvahy vstúpiť na novú, otvorenú cestu? Sme ešte schopní v nej pokračovať? Bude kultúra rukojemníkom ideológie? Ako súvisia sloboda a tvorivosť?
25.1.2020

Event

Podajme si ruky

Prenesieme sa tridsať rokov do minulosti, aby sme preskúmali, čo sa vtedy udialo na Námestí Slovenského národného povstania, na ktorom sídli aj Kunsthalle Bratislava. Zistíme, na čo ľuďom na námestí slúžili kľúče a čo ich spájalo, aj keď sa navzájom nepoznali. Prihlášky: vzdelavanie@kunsthallebratislava.sk Vstupné: 3€ / dieťa
21.1.2020

Komentovaná prehliadka

Slobodným treba vedieť byť!

Výstavou Moc bezmocných, ktorá kriticky reflektuje spoločenské problémy v slovenskom a českom kontexte po roku 1989, prevedie sociologička Oľga Gyárfášová. Vo svojom výskume sa O. Gyárfášová venuje najmä voličskému správaniu, politickej kultúre, verejnej mienke, právam menšín a rodovým štúdiám, ako aj analýzam populizmu a pravicového extrémizmu. Je autorkou a spoluautorkou desiatok odborných publikácií, pracovala na viacerých medzinárodných i domácich vedeckých projektoch. Je riaditeľkou Ústavu Európskych štúdií a medzinárodných vzťahov a ako analytička pôsobí v Inštitúte pre verejné otázky.
20.1.2020

Pracovná pozícia

VOĽNÁ PRACOVNÁ POZÍCIA

Štátna príspevková organizácia Kunsthalle Bratislava (www.kunsthallebratislava.sk) hľadá do tímu nového kolegu / novú kolegyňu na pracovnú pozíciu: PR a fundraising manažér/ka
19.1.2020

Pracovná pozícia

VOĽNÁ PRACOVNÁ POZÍCIA

Štátna príspevková organizácia Kunsthalle Bratislava (www.kunsthallebratislava.sk) hľadá do tímu nového kolegu / novú kolegyňu na pracovnú pozíciu: Hlavný/ná ekonóm/ka
1.1.2020 - 31.12.2020

Event

NAKRESLI SI OVEČKU. O kresbe, ako ju nepoznáte!

Kresba je univerzálnym prostriedkom komunikácie, ktorému rozumie každý. A práve o jazyku kresby v umení aj mimo neho je kniha pre deti NAKRESLI SI OVEČKU. O kresbe, ako ju nepoznáte! od autorskej dvojice Daniela Čarná a Lucia Kotvanová.