Programy – Ukončené

16.6.2020

Komentovaná prehliadka

Komentovaná prehliadka výstavy

Výstavou Čohaňi z Koni Ajlend prevedú kurátorka Nina Vrbanová a autorka Emília Rigová. V priestoroch Kunsthalle EXT na Treskoňovej ulici bude zároveň v spolupráci s mestom Bratislava spustený projekt voľného sedenia v meste Sadni si!
22.4.2020

Pracovná pozícia

VOĽNÁ PRACOVNÁ POZÍCIA

Štátna príspevková organizácia Kunsthalle Bratislava (www.kunsthallebratislava.sk) hľadá do tímu nového kolegu / novú kolegyňu na pracovnú pozíciu: Personalista(ka) / mzdár(ka)
20.4.2020 - 31.8.2020

Workshop

Miniséria o akčnom umení

Čo robia umelci na jar? Chodia na prechádzky po meste, na výlety do prírody. A hlavne - majú oči otvorené a svet okolo seba pretvárajú na umelecké dielo. Čo robíš v tomto ročnom období najradšej ty?
1.4.2020 - 31.8.2020

Workshop

Ktorý predmet je pre teba najdôležitejší?

Keďže sa v týchto dňoch nemôžeme stretávať pri umení naživo, budeme Vám pravidelne ponúkať tvorivé aktivity z našej dielne. Ich výhodou je, že sa dajú robiť z domu a môže sa do nich zapojiť celá rodina. Ktorý predmet je pre teba v týchto dňoch najdôležitejší? Na túto otázku hľadáme odpovede v nasledujúcej úlohe. Zapoj sa aj ty a inšpiruj sa výstavou Emílie Rigovej!
31.3.2020 - 31.8.2020

Workshop

Kunsthalle KIDS z domu: Kreslenia nie je nikdy dosť - 4. časť

Kunsthalle KIDS vám "z domu do domu" prináša tvorivé aktivity zamerané na kresbu z knihy NAKRESLI SI OVEČKU. Nech sa páči vstúpte a inšpirujte sa, pretože kresby nie je nikdy dosť! Tešia sa na vás umelci a umelkyne Maria Bartuszová, Albrecht Durer, Vincent Van Gogh a Adriena Šimotová.
31.3.2020 - 31.8.2020

Workshop

Kunsthalle KIDS z domu: Kreslenia nie je nikdy dosť - 3. časť

Kunsthalle KIDS vám "z domu do domu" prináša tvorivé aktivity zamerané na kresbu z knihy NAKRESLI SI OVEČKU. Nech sa páči vstúpte a inšpirujte sa, pretože kresby nie je nikdy dosť! Tešia sa na vás 2 slovenskí a 2 českí umelci: Ľubomír Ďurček, Milan Maur, Július Koller a Dalibor Chatrný.
31.3.2020 - 31.8.2020

Workshop

Kunsthalle KIDS z domu: Kreslenia nie je nikdy dosť - 2. časť

Kunsthalle KIDS vám "z domu do domu" prináša tvorivé aktivity zamerané na kresbu z knihy NAKRESLI SI OVEČKU. Nech sa páči vstúpte a inšpirujte sa, pretože kresby nie je nikdy dosť! Tešia sa na vás 2 umelci a 2 umelkyne: Marta Kopyt, Igor Kalný, Štefan Schwartz a Eva Hesse.
31.3.2020 - 31.8.2020

Workshop

Kunsthalle KIDS z domu: Kreslenia nie je nikdy dosť - 1. časť

Kunsthalle KIDS vám "z domu do domu" prináša tvorivé aktivity zamerané na kresbu z knihy NAKRESLI SI OVEČKU. Nech sa páči vstúpte a inšpirujte sa, pretože kresby nie je nikdy dosť! Tešia sa na vás umelci Dennis Oppenheim, Michal Kern, Paul Klee a Roman Ondak. Ďalšie časti nájdete v sekcii Vzdelávanie.
14.3.2020

Diskusia

Rozdelení: Ako sa neprestať rozprávať?

Slovenská republika z roku 1939, klimatická kríza, registrované partnerstvá... Postoje k citlivým témam dlhodobo rozdeľujú a traumatizujú slovenskú spoločnosť. Výsledkom diskusií medzi zástancami opačných názorov je však často iba prehlbujúce sa ticho a vzájomné nepochopenie. Dokedy je teda rozdielnosť názorov prínosná? Kedy už hovoríme o polarizovanej spoločnosti a ako môžeme prispieť k jej zmierneniu? Diskusia o témach, ktoré nás rozdeľujú a spôsoboch, ako napätie a rozdiely zmenšovať je organizovaná v spolupráci s Nadáciou Milana Šimečku.
12.3.2020

Prednáška

Moc „bezmocného“ umenia v regionálnych galériách

Po založení Slovenskej národnej galérie vznikali postupne po celom Slovensku regionálne a mestské galérie v zriaďovateľskej pôsobnosti národných výborov. V roku 1991 prebehla delimitácia kultúrnych inštitúcií pod Ministerstvo kultúry SR. Po piatich rokoch ich delimitovalo na krajskú a okresnú úroveň. Posledný presun galérií prebiehal v súlade s reformou verejnej správy pod kompetencie samospráv.
5.3.2020 - 3.7.2020

Výstava

EMÍLIA RIGOVÁ: Čohaňi z Koni Ajlend. Podľa Bári Raklóri

Sociálny a personálny odkaz výstavy je jasne čitateľný. Emília Rigová pracuje s rekonštrukciou kultúrnej histórie a aktualitou vlastného JA. S rozmazanými dejinami diaspórnych Rómov a vlastnou identitou mladej ženy - intelektuálky, umelkyne, feministky. Formát múzea umenia, aký preberá jej paradoxná “expozícia” obrazov, zahŕňa kritickú revíziu západných dejín umenia a kultúry.
29.2.2020

Workshop

ZVOĽ SI UMENIE!

Ako vyzerali voľby počas komunizmu, z koľkých strán si mohli ľudia vyberať - a mohli si vôbec vyberať? Voliť sa však dá nielen politická strana. Volíme a rozhodnujeme sa každý deň: čo si ráno oblečieme, čo budeme robiť, akú výstavu si pozrieme, ako niekoho potešíme. Môžeme si zvoliť napríklad aj to, akú náladu budeme mať?