Umenie v politickom kontexte

Politické aspekty v slovenskom a českom umení po roku 1989

Výstavný projekt skúma súčasné umenie kriticky reflektujúce spoločenské problémy v českom a slovenskom kontexte a dáva si za cieľ zmapovať, ako sa rozličné politické témy odrážali v dielach a výtvarných programov umelcov a umelkýň na Slovensku a v Českej republike.
Kurátorka: Lenka Kukurová

Foto: Rudolf Sikora: Z cyklu EKO(KO)MIX, digitálna tlač na plátne, 200 x 120 cm, 2016/2018

Vernisáž:

7. november 2019

od 18:00 do 20:00 hod.

Trvanie:

8. november 2019 – 2. február 2020

Miesto:

1. poschodie KHB

Vystavujúci umelci a umelkyne:

Dalibor Bača, Juraj Bartusz, Radovan Čerevka, Jiří Černický, David Černý, Anton Čierny, Jiří David, Pavlína Fichta Čierna, Guma Guar, Oto Hudec, Peter Kalmus, Jana Kapelová, Kassaboys, Lenka Klodová,  Daniela Krajčová, Milan Mikuláštík, Michal Moravčík, Michal Murín, Ilona Németh, Nová věčnost, Martin Piaček, Pode Bal, Tomáš Rafa, Rafani, Rudolf Sikora, Aneta Mona Chisa a Lucia Tkáčová, Martin Zet, Ztohoven

 

Pri príležitosti okrúhleho 30. výročia Nežnej revolúcie sa v novembri predstaví kolektívny projekt kurátorky Lenky Kukurovej s pracovným názvom Umenie v politickom kontexte (politické aspekty v slovenskom a českom vizuálnom umení po roku 1989). Výstava i plánovaná publikácia tematicky odkazujú na revolúciu ako významný politický medzník, ktorý zásadne ovplyvnil úlohu a vnímanie umenia v spoločnosti. Projekt bude skúmať súčasné umenie, ktoré kriticky reflektuje spoločenské problémy v českom a slovenskom socio-politickom kontexte. Zámerom výstavy je aj mapovanie foriem, prostredníctvom ktorých sa rozličné politické témy odrážajú v dielach a výtvarných programoch umelcov a umelkýň na Slovensku a v Česku. Vynútená „angažovanosť“ umenia mala v minulosti za následok devalváciu tohto pojmu. Výstava spolu s publikáciou budú reflektovať jeho postupný návrat do umeleckej a umenovednej praxe.